ערבות ביצוע

ערבות ביצוע

  ערבות ביצוע - ערבות זו ניתנת ללקוח לפני ובסמוך למועד תחילת ביצוע העבודות בדירה על ידי החברה.
 והבנק או עו'ד  מחזיק בערבות בנאמנות עד למועד סיום ביצוע העבודות. ערבות הביצוע הינה ערבות כספית אוטונומית אשר מטרתה העיקרית היא להבטיח את השלמת ביצוע העבודות בפרויקט במידה והקבלן מפסיק את הבניה באמצע. חשוב לציין כי סכום ערבות הביצוע הינו בין 20%-40% מעלויות  הפרויקט והיא איננה בגובה מלוא עבודות . הערבות מאפשרת ללקוח,  היכול, לפרוע אותה ולמצוא קבלן חלופי אשר ישלים את העבודות במקרה בו היזם הפר את ההסכם עימם והעבודות פסקו באמצע השיפוץ. ערבות הביצוע פוחתת עם קצב התקדמות העבודות  והיא ניתנת

כערבות להשלמת השיפוץ, וכביטחון לכסף ששולם על השיפוץ

ותשוחרר לגמרה בשלב הסופי של השיפוץ (שלב הפינישים
)

שלב הפינשים זה השלב לאחר גמר כל עבודות שסוכם בין שני הצדדים
ונשארו עבודות גימור למראה הסטטי של הבית

 
בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק